Podłogi podniesione monolityczne

Podłoga monolityczna nierozbieralna (z dostępem) sucha, jest nowoczesnym, alternatywnym dla podłogi podniesionej rozbieralnej, a także dla podłóg monolitycznych - wylewanych systemem, dzięki któremu uzyskuje się przestrzeń podpodłogową w szerokim zakresie wysokości. System ten, zbudowany z płyt gipsu ( anhydrytu ), impregnowanego na zamówienie, o wymiarach 600 x 600 mm lub 1200 x 600 mm, łączonych  w przypadku technologii FLOOR & MORE TM na " podwójne pióro-wpust", wsparty na słupkach o regulowanej wysokości, lub na słupkach i dodatkowej konstrukcji z profili U 35x27 lub C 40x40x2 tworzącej kratownicę (tak jak to ma miejsce w przypadku podłóg rozbieralnych) wyróżnia się:

 • szybkim montażem i to bez konieczności wstrzymania innych prac budowlanych na okres wysychania płynnego jastrychu
 • znacznie wyższą trwałością oraz stabilnością (w stosunku do podłóg podniesionych)
 • wysokimi parametrami w zakresie odporności ogniowej
 • lepszą akustyką
 • konkurencyjną ceną

Rodzaje płyt:

Płyty podłogi monolitycznej dostępne są w różnych grubościach, co wpływa na wytrzymałość punktową płyt, na klasyfikacje ogniową oraz oczywiście na cenę

Płyty o grubości 30mm 34mm 36mm 40mm 44mm
Obciążenie punktowe 5kN 5kN 5kN 6kN 7-10kN

Inne dane techniczne:

 • rodzaje materiału - gips integralny, powierzchniowo impregnowany dwustronnie
 • gęstość materiału -1500 kg/m3
 • klasyfikacja ogniowa - materiał niepalny A1, REI 30 lub REI 60
 • odporność ogniowa
  • dla płyty o grubości 30 mm. - F30 min.
  • dla płyt o grubości 34 - 44 mm. - F60 min.
  • istnieje możliwość montażu warstwego płyt : np. 30 mm + 30 mm, 36 mm + 28 mm w celu zapewnienia większej nośności lub izolacyjności dźwiękowej

Konstrukcja nośna:

Konstrukcja nośna podłogi monolitycznej jest ustawiona i przyklejona na posadzce betonowej w rastrze 600 x 600 mm ( tylko taki dopuszcza PN ) wykonana ze stali i zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie. Wysokość konstrukcji min. 40 mm.

system I - H = 40 - 500 mm
wolnostojące słupki stalowe, ocynkowane

system II - H = 100 - 1000 mm
słupki stalowe, ocynkowane, połączone ze sobą trawersami

Uwaga: zastosowanie poprzeczek od wysokości podłogi 400 mm jest konieczne tylko w przypadku występowania wysokich obciążeń statycznych lub dynamicznych

system III - H = od 160 - 2000 mm

siatka konstrukcyjna ustawiona w module 600 x 600 mm wykonana z profilu C40/40/2 wsparta na słupkach i przykręcona do ich głów śrubami. W tym wariancie istnieje możliwość budowy ram pod urządzenia rozdzielcze NN i WN, wykonywanych z profilu C82/40/2, wkomponowanych w siatkę konstrukcji nośnej podłogi podniesionej

Akcesoria systemowe

System podłóg monolitycznych umożliwia dostęp do przestrzeni podpodłogowej ze pomocą systemowych klap rewizyjnych. Ich ilość oraz liczba instalowanych w podłodze puszek elektroinstalacyjnych powinna zostać określona w projekcie.
Na życzenie naszych klientów, w systemie podłóg podniesionych monolitycznych zastosować można rozwiązania specjalne i elementy dodatkowe :

 • kratki wentylacyjne: zapewniające dobrą cyrkulację klimatyzowanego powietrza
 • konstrukcje specjalne nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych: 
 • przystosowane do montażu unitów Flexible Space Systems
 • puszki elektroinstalacyjne: 
 • w zależności od typu puszki, zamontować w niej można różną ilość dowolnie skonfigurowanych gniazd siłowych, komputerowych lub telekomunikacyjnych
 • przepusty kablowe: 
 • dla przeprowadzenia przez płyty podłogowe kabli i przewodów elektrycznych
 • rampy i schody: 
 • wkomponowane w konstrukcję podłogi, osłonięte gumą antypoślizgową
 • przegrody ogniowe F30 i F 60 minut: 
 • wykonane z atestowanych materiałów ognioodpornych
 • bariery akustyczne: 
 • zwiększające tłumienność dźwięków między sąsiednimi pomieszczeniami powstałymi poprzez ustawienie na podłodze podniesionej lekkich ścian działowych
 • otwory rewizyjne

Audytoria

Współczesne budownictwo stawia przed jego realizatorami coraz to trudniejsze zadania. Jednym z nich jest możliwie prosta, a jednocześnie spełniająca warunki inteligentnego elementu budowlanego - konstrukcja audytoriów, pochylni i podestów. Audytoryjny charakter wielu obiektów, jak chociażby sale wykładowe i prezentacyjne, wymuszony jest dynamicznym rozwojem technik audio-wizualnych, a konstrukcja winna zapewniać nie tylko sprawny jej montaż, a także możliwość łatwego dostępu i dokonywania daleko idących zmian aranżacyjnych. Wszystkie te warunki spełnia konstrukcja oparta na doświadczeniach wyniesionych z techniki podłóg podniesionych. I tak, jak w przypadku podłóg podniesionych nasze audytoria, podesty i pochylnie składają się z:

 • konstrukcji nośnej, której bazę stanowi ruszt stalowy z profilu U35x27 lub C40/40/2, wsparty na słupkach o regulowanej wysokości
 • płyt podłogowych, przy czym wykorzystywane tu być mogą płyty podłóg podniesionych, wielkoformatowe płyty drewnopochodne jak i płyty z gipsu integralnego
 • Z uwagi na niezwykle wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz konieczną, bardzo wysoką trwałość, na budowę audytoriów i podestów proponujemy zastosowanie płyt anhydrytowych z  niepalnego materiału A1 w klasie ogniowej REI 30 lub 60, ekologicznego i niezwykle trwałego. Wszędzie taj, gdzie wymagania są standardowe, proponujemy zastosowanie płyt wiórowych z trudnopalnego materiału B1 w klasie ogniowej REI 30. Warto tu podkreślić, że płyty te produkowane są nie tylko w szerokiej gamie grubości, ale także mogą być wykonane w praktycznie dowolnych wymiarach i kształtach, co umożliwia optymalne konstruowanie nawet najbardziej wyrafinowanych kształtów stopni podestowych.

Gwarancja i konserwacja: Standardowo wszystkie podłogi podniesione monolityczne ERAR SYSTEM TM lub FLOOR & MORE TM   podlegają czyszczeniu po skończonej instalacji.. Załącznikami przy odbiorze technicznym są: pisemna gwarancja na produkt oraz zasady użytkowania i konserwacji podłóg podniesionych.
Firma udziela gwarancji na wykonane przez siebie prace na okres od 3 do 10 lat. Proponujemy zawarcie umów konserwacyjnych na zainstalowane przez naszą jak i inne firmy podłogi.

Aby systemy podłóg podniesionych spełniały w 100 % swoją funkcję nie należy zapominać o ich prawidłowej konserwacji. Dlatego w trosce produkt i Użytkownika każdy z naszych klientów otrzymuje wytyczne, w jaki sposób należy użytkować podłogi podniesione wraz z sugerowanymi środkami do ich czyszczenia i konserwacji

Zastosowanie podłóg podniesionych monolitycznych:

W pomieszczeniach, w których istnieje konieczność poprowadzenia pod podłogą instalacji elektrycznych, energetycznych, logistycznych lub wentylacyjnych (w biurach, nastawniach, salach operacyjnych, dyspozytorniach i innych obiektach: szkolnych, użyteczności publicznej)

Atesty i certyfikaty:

Kraj produkcji: Niemcy; Sprzedaż: hurtowa i detaliczna, również przez sieć dystrybutorów; Normy, aprobaty, certyfikaty: ISO 9001, Certyfikat zgodności z polską normą PN EN 

PORÓWNAWCZE ZESTAWIENIE CECH I CHARAKTERYSTYK UŻYTKOWEJ I MONTAŻOWEJ PODŁÓG MONOLITYCZNYCH:
Z PŁYNNYM JASTRYCHEM I MONTOWANEJ NA SUCHO JEDNOWARSTWOWEJ PODŁOGI MONOLITYCZNEJ

Lp.PODŁOGA INSTALACYJNA WYLEWANAPODŁOGA INSTALACYJNA „MONOLITYCZNA”
1. grubość warstwy nośnej: 47 – 53 mm 28 – 44 mm
2. wytrzymałość mechaniczna na obciążenie punktowe: 2 – 5 KN 5 – 10 KN
3. wymaga szlifowania po zastygnięciu nie wymaga szlifowania
4. czas od zakończenia prac do uzyskania wstępnej twardości: 48 godz. natychmiast
5. czas od zakończenia prac do uzyskania pełnej twardości i nośności: kilka tygodni (w zależności od warunków atmosferycznych) natychmiast
6. konieczność wyłączenia całego poziomu budynku z prac innych podwykonawców możliwość innych prac prowadzonych równolegle
7. kluczowa rola wykonawcy w utrzymaniu żądanych parametrów technicznych mały wpływ wykonawcy na parametry techniczne
8. odporność ogniowa: F30 – F60 odporność ogniowa REI30 dla płyt – 30 mm i REI60 dla płyty 34 - 44 mm
9. właściwości akustyczne – izolacja wzdłużna 53 dB izolacja wzdłużna 43 – 48 dB
10. odporność na wodę: brak obustronna impregnacja płyty powoduje odporność na wodę przez 20 minut.
11. Użycie folii w połączeniu ze świeżo wykonanym stropem betonowym utrudnia schnięcie betonu i może stwarzać zagrożenie rozwoju grzyba pod podłogą  takie niebezpieczeństwo nie istnieje

Katalogi:

Galeria: